Fonden Aflastningshjemmet Egehøj

Egehøj er et aflastningshjem for børn og unge mellem 3 år og 18 år. Egehøj skal ses som fristedet for barnet, hvor vi vil skabe en rolig og struktureret hverdag.

Fonden Aflastningshjemmet Egehøj

Aflastingstilbud for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Fonden Aflastningshjemmet Egehøj er godkendt efter §43(tidligere §66), og er et aflastningshjem for børn og unge mellem 3 år og 18 år. Egehøj er et aflastningstilbud til forældre med børn eller unge, med betydelig eller varigt nedsat funktionsevne, hvor de primære handicapområder falder inden for spektret af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som: Autisme, ADHD og Psykisk udviklingshæmmet / retarderede med en udviklingsalder i børnehave / før skoleområdet.

Vores pædagogik:

Vi mener, at tydelighed og forudsigelighed er en forudsætning for, at børn med autismespektrum forstyrrelse eller lignende udviklingsprofil kan føle tryghed. Derfor er vores pædagogiske praksis ofte som følger:

  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og personlighed, da børn med en særlig udviklingsprofil er unikke børn nøjagtigt som alle andre børn. Af samme årsag er resterende punkter naturligvis kun vejledende, da alle vores børn eksempelvis ikke har behov for piktogrammer.
  • Vi benytter et visuelt støttesystem, piktogrammer/billeder og skemaer, der beskriver dagens forløb for det enkelte barn.
  • Vi benytter sociale historier, der kan give børnene forklaringer på specifikke regler, det være sig sociale regler, vigtigheden af at have en god hygiejne eller lignende.
  • Vi har faste rutiner mht. til blandt andet spisning, bad, siddepladser og sovepladser

Aflastning for børn og unge:

I vores tilbud er børnene hos os en fast ugentlig hverdag, hver 4. weekend, samt en uge i sommerferien. Børnene er inddelt i faste grupper på 6 – 7 børn med fast tilknyttet perso­nale. De er sammensat i grupperne således, at de matcher hinanden bedst muligt.

Egehøj skal ses som fristedet for barnet, hvor vi som udgangspunkt vil skabe så rolig og strukture­ret en hverdag som muligt. Vi stiller ikke de store krav, da børnene er fyldt op med indtryk efter en lang skoledag. I weekenden hygger vi med aktivi­teter, alt efter hvad børnene har lyst til og formår.

Kontakt os i dag

Hvis du har et barn, der kunne have gavn af en plads på Egehøj, så kontakt din kommune eller sagsbehandler.

Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til os. Ring til kontoret på (+45) 86 42 30 55 eller mail Info@egehoej.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag