Børn og voksne på vores hold

Vores hold på Egehøj, er udarbejdet ud fra følgende vigtige principper:

  • Det er børnenes behov, som kommer først i forhold til planlægningen og strukturen
  • Børnenes/de unges mulighed for at indgå i børnefælleskaber, der giver mening for barnet/den unge
  • Voksne som er gennemgående. Det betyder i praksis, at det er de samme voksne, der som udgangspunkt altid er på de samme hold, både i hverdagene og weekender

På Egehøj er vi faste gennemgående voksne for at kunne kigge ved siden af barnets eventuelle diagnose og få øje på, hvor der ikke er udfordringer. Vi skal kunne se igennem de udfordringer barnet/den unge har og få øje på, hvilke samspils- og følelsesmæssige temaer, der holder liv i det. Den pædagogiske opgave handler om at skabe nye stjernestunder og erfaringer, hvor nye forståelser og nye erfaringer tilsammen danner et anderledes billede. Derfor er det så vigtigt at huske på, at diagnoser ikke er forklaringer og sandheder – men snarere en sum af udfordringer på et givent tidspunkt i barnet/den unges liv.