Børn og voksne på vores hold

Børn og voksne på holdet

Børn og voksne på vores hold

Vores hold på Egehøj, er udarbejdet ud fra følgende vigtige principper:

  • Det er børnenes behov, som kommer først i forhold til planlægningen og strukturen
  • Børnenes/de unges mulighed for at indgå i børnefælleskaber, der giver mening for barnet/den unge
  • Voksne som er gennemgående. Det betyder i praksis, at det er de samme voksne, der som udgangspunkt altid er på de samme hold, både i hverdagene og weekender

På Egehøj er vi faste gennemgående voksne for at kunne kigge ved siden af barnets eventuelle diagnose. Vi skal kunne se igennem de udfordringer barnet/den unge har og få øje på, hvilke samspils- og følelsesmæssige temaer, der holder liv i det. Den pædagogiske opgave handler om at skabe nye stjernestunder og erfaringer, hvor nye forståelser og nye erfaringer tilsammen danner et anderledes billede. Derfor er det så vigtigt at huske på, at diagnoser ikke er forklaringer og sandheder – men snarere en sum af udfordringer på et givent tidspunkt i barnet/den unges liv.

Kontakt os i dag

Hvis du har et barn, der kunne have gavn af en plads på Egehøj, så kontakt din kommune eller sagsbehandler.

Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til os. Ring til kontoret på (+45) 86 42 30 55 eller mail Info@egehoej.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag