Forældre samarbejdet på Egehøj

Forældre samarbejdet på Aflastningshjemmet Egehøj

Forældre samarbejdet på Egehøj

For at møde barnet/den unge helt, skal vi møde hele familien. Vi vægter forældresamarbejdet højt og ser det som afgørende for at lykkes med at støtte det enkelte barn/unge i sin udvikling. Vores forældregruppe er, som børnene, repræsenteret af mange forskellige erfaringer, historier og behov.

Det enkelte barn skal, for at udvikles, tilbydes et anderledes samspil, der kan være mere udviklingsfremmende, i sidste ende for alle i familien. Det handler om respekten for alt det, som barnet indeholder, som rækker ud over evt. problembeskrivelse. Vi skal, som fagpersoner og forældre, støtte hinanden, for at kunne leve op til vores ansvar på mere udviklingsfremmende måder. Barnet/den unge viser os med dets adfærd, om vi er på rette vej og når vi lykkes. Når et barn/ung har det svært, kan vi være tilbøjelige til at tage mange særlige hensyn, hvilket kan begrænse barnets/den unges muligheder for udvikling. Vi skal ikke have urealistiske forventninger på barnets vegne, men risikoen er, at barnet/den unge spejler sig i vores tro på dets begrænsede muligheder, og mister troen på egne muligheder.

Barnet/den unge indskrives under §52 eller §84 efter visitation fra kommunen.

Kontakt os i dag

Hvis du har et barn, der kunne have gavn af en plads på Egehøj, så kontakt din kommune eller sagsbehandler.

Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til os. Ring til kontoret på (+45) 86 42 30 55 eller mail Info@egehoej.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag