Hvem er vi

Vores tilbud:

Fonden Aflastningshjemmet Egehøj, og er et aflastningshjem for børn og unge mellem 3 år og 18 år. Egehøj er et tilbud til forældre med børn eller unge, med betydelig eller varigt nedsat funktionsevne, hvor de primære handicapområder falder inden for spektret af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som: 

  • Autisme
  • ADHD
  • Psykisk udviklingshæmmet / retarderede med en udviklingsalder i børnehave / før skoleområdet

Vores pædagogik:

Vi mener, at tydelighed og forudsigelighed er en forudsætning for, at børn med autismespektrum forstyrrelse eller lignende udviklingsprofil kan føle tryghed. Derfor er vores pædagogiske praksis ofte som følger:

  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og personlighed, da børn med en særlig udviklingsprofil er unikke børn nøjagtigt som alle andre børn. Af samme årsag er resterende punkter naturligvis kun vejledende, da alle vores børn eksempelvis ikke har behov for piktogrammer.
  • Vi benytter et visuelt støttesystem, piktogrammer/billeder og skemaer, der beskriver dagens forløb for det enkelte barn.
  • Vi benytter sociale historier, der kan give børnene forklaringer på specifikke regler, det være sig sociale regler, vigtigheden af at have en  god hygiejne eller lignende.
  • Vi har faste rutiner mht. til blandt andet spisning, bad, siddepladser og sovepladser

Hvem er vi til for:

Vores tilbud går typisk ud på at børnene er hos os en fast ugentlig hverdag, hver 4. weekend, samt en uge i sommerferien. Børnene er inddelt i faste grupper på 6 – 7 børn med fast tilknyttet perso­nale. De er sammensat i grupperne således, at de matcher hinanden bedst muligt.

Egehøj skal ses som fristedet for barnet, hvor vi som udgangspunkt vil skabe så rolig og strukture­ret en hverdag som muligt. Vi stiller ikke de store krav, da børnene er fyldt op med indtryk efter en lang skoledag. I weekenden hygger vi med aktivi­ter, alt efter hvad børnene har lyst til og formår.

Ridning:

På Egehøj har børnene mulighed for at omgås vores heste, og de hjælper med at fodre og passe og pleje hestene. De har mulighed for at komme ud at ride, da vi blandt andet har en ridebane til formålet. Desuden ligger Egehøj midt i den skønne natur med skov lige uden for døren, og derfor er flere af børnene med på rideture i naturen.

Vi oplever ofte, at flere af børnene vokser psykisk, når de mærker, hvordan de bliver bedre og bedre til at håndtere hestene. De succesoplevelser, som børnene får her, virker utrolig motiverende for dem og styrker i den grad både deres motorik og selvværd.

Svømning:

Ligesom ridning er svømning en central del af Egehøj´s aktiviteter. Hele vinter halvåret tager vi hver lørdag i Auning svømmehal. Der er både et opvarmet bassin hvor der ikke er så dybt, samt et bassin hvor det er koldere og dybere. Her bliver børnene motorisk udfordret, der bliver leget lege, svømmet om kap og dykket på livet løs. Det er ren leg, og børnene nyder det.

Vores mission: Vores mission er fortsat at kunne tilbyde børn og unge trygge hjemlige rammer i et struktureret miljø, tilpasset det enkelte barns betingelser.

Vores vision: Vores vision er at være et fristed for unge helt op til 25 år, så denne målgruppe kan komme nemmere igennem det hårde skift, det kan være at træde ind i de voksnes rækker

Målsætning: Vores målsætning er fortsat at følge med udviklingen inden for vores område, så vi kan imødekomme fremtidens udfordringer med et højt fagligt niveau.