Hvem er vi

Hvem er Fonden Aflastningshjemmet Egehøj

Vores tilbud:

Fonden Aflastningshjemmet Egehøj, og er et aflastningshjem for børn og unge mellem 3 år og 18 år. Egehøj er et tilbud til forældre med børn eller unge, med betydelig eller varigt nedsat funktionsevne, hvor de primære handicapområder falder inden for spektret af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som:

  • Autisme
  • ADHD
  • Psykisk udviklingshæmmet / retarderede med en udviklingsalder i børnehave / før skoleområdet

I vores tilbud er børnene hos os en fast ugentlig hverdag, hver 4. weekend, samt en uge i sommerferien. Børnene er inddelt i faste grupper på 6 – 7 børn med fast tilknyttet perso­nale. De er sammensat i grupperne således, at de matcher hinanden bedst muligt.

Egehøj skal ses som fristedet for barnet, hvor vi som udgangspunkt vil skabe så rolig og strukture­ret en hverdag som muligt. Vi stiller ikke de store krav, da børnene er fyldt op med indtryk efter en lang skoledag. I weekenden hygger vi med aktivi­ter, alt efter hvad børnene har lyst til og formår.

Egehøj er et aflastningshjem, hvor de fysiske rammer er så hjemlige som muligt. Vi prioriterer sparring med skolen og forældrene højt og har løbende tilknyttet eksterne konsulenter. Derudover tilbyder vi personalet deltagelse i konferencer og kurser og afholder pædagogiske temadage. Vi opretholder et struktureret miljø, der hjælper børnene med at holde fokus og undgå forvirring og impulshandlinger.

Vores mission:

Vores mission er fortsat at kunne tilbyde børn og unge trygge hjemlige rammer i et struktureret miljø, tilpasset det enkelte barns betingelser.

Vores vision:

Vores vision er at være et fristed for unge helt op til 25 år, så denne målgruppe kan komme nemmere igennem det hårde skift, det kan være at træde ind i de voksnes rækker

Målsætning:

Vores målsætning er fortsat at følge med udviklingen inden for vores område, så vi kan imødekomme fremtidens udfordringer med et højt fagligt niveau.

Vores personale

I dag har Egehøj 20 ansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere. Personalet går igen på de forskellige hold, således at børnene altid møder kendte ansigter, når de er på Egehøj. Personalet arbejder i små teams med stor beslutningskraft, der skal sikre relevant vidensdeling. Vi tror på, at det giver den bedste opgaveløsning samt trivsel hos den enkelte medarbejder. Yderligere tror vi på, at det giver en fælles faglig forståelse for børnenes og de unges handicap, hvilket er vigtigt, da denne forståelse udgør grundlaget for det pædagogiske arbejde på Egehøj.
Udover pædagoger og pædagogmedhjælpere har vi på Egehøj en pedel, der klarer alt det praktiske. Derudover har vi en mad dame, der sørger for at lave god og sund aftensmad og smører madpakker, når børnene skal i skole.

Yderligere har vi en ansat ved hestene, der skal hjælpe børnene med at blive fortrolige med vores heste og hjælpe dem med at få gode oplevelser omkring hestene.

Vigtig for triveslen på Egehøj er også vores rengøringspersonale, der sikrer at børnene altid har rene og pæne rammer at færdes i.

Kontakt os i dag

Hvis du har et barn, der kunne have gavn af en plads på Egehøj, så kontakt din kommune eller sagsbehandler.

Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til os. Ring til kontoret på (+45) 86 42 30 55 eller mail Info@egehoej.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag