ICDP

I 2017 er samtlige pædagogiske medarbejdere blevet ICDP-certificeret. ICDP står for ”International Child Development Program” og tager sit afsæt i den positive psykologi. ICDP´s grundlæggende mål er at gøre omsorgspersoner (professionelle og forældre) mere lydhøre overfor børns behov og forbedre omsorgspersonernes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser.

ICDP har tre dialogformer, som repræsenterer otte temaer for godt samspil. Vi bruger ICDP som det pædagogiske stillads, der sikrer, at vi møder barnet/den unge ud fra følgende tre sensitiveringsprincipper:

  • Ressourcer, vi har alle ressourcer og det er de professionelles opgave at sikre, de træder frem
  • Relationer, relationer er afgørende for at vi udvikler os og vores livsduelighed udvikles
  • Refleksion, gennem refleksionen sikrer vi, at vi handler på den bedst tænkelige viden og velplanlagte handlinger

Det er medarbejderen på Egehøj, som er ansvarlig for relationen til barnet og aldrig omvendt.

Vores arbejde med ICDP har desuden øget vores sensitivitet og relationskompetence, bidraget til at hele medarbejdergruppen har fået et stærkt fælles fagteknisk sprog.