Målgruppe

Fonden Egehøj, og er et aflastningshjem for børn og unge, piger og drenge, der er i alderen 3-15 år når de optages her på stedet. De kan så fortsætte med at benytte sig af vore aflastningstilbud frem til de fylder 18 år. 

Egehøj er et tilbud til forældre med børn eller unge, med betydelig eller varigt nedsat funktionsevne, hvor de primære handicapområder falder inden for spektret af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrelser, som: 

  • Autisme
  • ADHD
  • Psykisk udviklingshæmmet / retarderede med en udviklingsalder i børnehave / før skoleområdet
     

Hos os er tilbuddet som regel at børnene er hos os en fast ugentlig hverdag, hver 4. weekend, samt en uge i sommerferien. Børnene er inddelt i faste grupper på 5 – 7 børn med fast tilknyttet perso­nale. De er sammensat i grupperne således, at de matcher hinanden bedst muligt.