Pædagogiske rammer

Egehøj er et opholdssted, hvor de fysiske rammer er så hjemlige som muligt. Vi prioriterer sparring med skolen og forældrene højt og har løbende tilknyttet eksterne konsulenter. Derudover tilbyder vi personalet deltagelse i konferencer og kurser og afholder pædagogiske temadage. Vi opretholder et struktureret miljø, der hjælper børnene med at holde fokus og undgå forvirring og impulshandlinger.

Vi mener, at tydelighed og forudsigelighed er en forudsætning for, at børn med autismespektrum forstyrrelse eller lignende udviklings profil kan føle tryghed. Derfor er vores pædagogiske praksis ofte som følger:

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og personlighed, da børn med en særlig udviklingsprofil er unikke børn nøjagtigt som alle andre børn. Af samme årsag er resterende punkter naturligvis kun vejledende, da alle vores børn eksempelvis ikke har behov for piktogrammer.

Vi benytter et visuelt støttesystem, piktogrammer/billeder og skemaer, der beskriver dagens forløb for det enkelte barn.

Vi benytter sociale historier, der kan give børnene forklaringer på specifikke regler, det være sig sociale regler, vigtigheden af at have en god hygiejne eller lignende.

Vi har faste rutiner mht. til bl.a. spisning, bad og siddepladser.

Udfordringer og succesoplevelser er med til at skabe selvtillid og give børnene selvværd. På Egehøj bliver børnene blandt andet udfordret gennem svømning og ridning, hvilket ikke kun giver mulighed for forbedring af motorikken, men vi oplever også, at mange af børnene opnår et bedre selvværd.