Ridning

Naturlig omgang med heste, der kan styrke kropsoplevelsen, nærværet og integriteten

Ridning med pædagogiske hensyn

Egehøj tilbyder i dag naturlig omgang med heste hver eftermiddag samt i weekenden. Børnene arbejder sammen med voksne, der holder af heste, og som har forståelse for, hvilken terapeutisk effekt hesten har på mennesket. Børnene hjælper til med røgt og pleje af hesten, og de kommer ud i naturen til skov og fjord, som ligger lige ved Egehøj. Den måde som børnene deltager på, hjælper dem til at mærke sig selv og deres egen integritet, de lærer at mærke, hvor deres grænser går og nogle oplever, at deres grænser befinder sig et helt andet sted end forventet. Egehøj har egen ridebane, hvor børnene har mulighed for at udvikle sig selv motorisk, og hvor de har mulighed for at styrke og udvikle deres selvtillid. Nogle børn har mod på og vil modtage større udfordringer, mens andre har behov for små udfordringer. Vi tilstræber altid at tilpasse undervisningen det enkelte barns behov.

Målet med ridning

Da vi har erfaret at omgangen med vores heste ofte har en stor terapeutisk og helbredende effekt, tilbyder vi vores børn og unge ridning på Egehøj. Det gør vi fordi, vores erfaring siger os, at ridning og omgang med heste er meget resurseudviklende og blandt andet fremmer integriteten, selvværdet og nærværet hos os mennesker. Det er egenskaber mange kan have glæde af at få styrket, og som især virker helende på de mennesker, der pga. af en anderledes udviklingsprofil eller psykiske problemer, har sværere ved at tilpasse sig samfundets rammer.