Springsalen

Fra oktober til marts er vi hver søndag i springsalen. Her har vi lejet salen for os selv med en tilhørende instruktør, det er en fast instruktør der møder os i hallen hver gang. Dette giver børnene en tryghed til motorisk udfoldelse. Der er af instruktøren lagt et plan inden vi går i gang. Vi samles altid på gulvet inden legene går i gang. Børnene deltager i det omfang de formår at være deltagende på. Der er altid plads til at barnet kan være observerende, ingen børn presses til at deltage.