Vores pædagogik

Pædagogiske rammer

Vi mener, at tydelighed og forudsigelighed er en forudsætning for, at børn med autismespektrum forstyrrelse eller lignende udviklings profil kan føle tryghed. Derfor er vores pædagogiske praksis ofte som følger:

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og personlighed, da børn med en særlig udviklingsprofil er unikke børn nøjagtigt som alle andre børn. Af samme årsag er resterende punkter naturligvis kun vejledende, da alle vores børn eksempelvis ikke har behov for piktogrammer.

Vi benytter et visuelt støttesystem, piktogrammer/billeder og skemaer, der beskriver dagens forløb for det enkelte barn.

Vi benytter sociale historier, der kan give børnene forklaringer på specifikke regler, det være sig sociale regler, vigtigheden af at have en god hygiejne eller lignende.

Vi har faste rutiner mht. til bl.a. spisning, bad og siddepladser.

Udfordringer og succesoplevelser er med til at skabe selvtillid og give børnene selvværd. På Egehøj bliver børnene blandt andet udfordret gennem svømning og ridning, hvilket ikke kun giver mulighed for forbedring af motorikken, men vi oplever også, at mange af børnene opnår et bedre selvværd.

ICDP

I 2017 er samtlige pædagogiske medarbejdere blevet ICDP-certificeret. ICDP står for ”International Child Development Program” og tager sit afsæt i den positive psykologi. ICDP´s grundlæggende mål er at gøre omsorgspersoner (professionelle og forældre) mere lydhøre overfor børns behov og forbedre omsorgspersonernes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser.

ICDP har tre dialogformer, som repræsenterer otte temaer for godt samspil. Vi bruger ICDP som det pædagogiske stillads, der sikrer, at vi møder barnet/den unge ud fra følgende tre sensitiveringsprincipper:

Ressourcer, vi har alle ressourcer og det er de professionelles opgave at sikre, de træder frem
Relationer, relationer er afgørende for at vi udvikler os og vores livsduelighed udvikles
Refleksion, gennem refleksionen sikrer vi, at vi handler på den bedst tænkelige viden og velplanlagte handlinger
Det er medarbejderen på Egehøj, som er ansvarlig for relationen til barnet og aldrig omvendt.

Vores arbejde med ICDP har desuden øget vores sensitivitet og relationskompetence, bidraget til at hele medarbejdergruppen har fået et stærkt fælles fagteknisk sprog.

Kontakt os i dag

Hvis du har et barn, der kunne have gavn af en plads på Egehøj, så kontakt din kommune eller sagsbehandler.

Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til os. Ring til kontoret på (+45) 86 42 30 55 eller mail Info@egehoej.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag