Vores personale

I dag har Egehøj 20 ansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere. Personalet går igen på de forskellige hold, således at børnene altid møder kendte ansigter, når de er på Egehøj. Personalet arbejder i små teams med stor beslutningskraft, der skal sikre relevant vidensdeling. Vi tror på, at det giver den bedste opgaveløsning samt trivsel hos den enkelte medarbejder. Yderligere tror vi på, at det giver en fælles faglig forståelse for børnenes og de unges handicap, hvilket er vigtigt, da denne forståelse udgør grundlaget for det pædagogiske arbejde på Egehøj.
Udover pædagoger og pædagogmedhjælpere har vi på en Egehøj en pedel, der klarer alt det praktiske og ofte har selskab af vores børn, der synes “det der med værktøj er spændende”. Derudover har vi en mad dame, der sørger for at lave god og sund aftensmad og smører madpakker, når børnene skal i skole.

Yderligere har vi ansatte ved hestene, der skal hjælpe børnene med at blive fortrolige med vores heste og hjælpe dem med at få gode oplevelser omkring hestene.

Vigtig for triveslen på Egehøj er også vores rengøringspersonale, der sikrer at børnene altid har rene og pæne rammer at færdes i.